دوره هفتم شوراهای شهر و روستا 3 ساله شد

دوره هفتم شوراهای شهر و روستا 3 ساله شد

نمایندگان مجلس با ۲۲۱ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع با کلیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند