فساد در جهاد کشاورزی بهارستان

فساد در جهاد کشاورزی بهارستان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان گفت: نماینده حقوقی اداره جهاد کشاورزی بهارستان به‌اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی دستگیر شد

عملیات پاکسازی بهارستان از معتادان متجاهر

عملیات پاکسازی بهارستان از معتادان متجاهر

این اقدام در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و زیباسازی چهره شهر انجام شده و معتادان جمع‌آوری شده پس از غربالگری و طی مراحل قانونی، جهت گذراندن دوره درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شده‌اند