درمان هپاتیت سی رایگان شد

درمان هپاتیت سی رایگان شد

بیمار به بخش‌های درمانی ارجاع داده می‌شود ، درمان بیماران هپاتیت سی به این روش نیز برای بیماران هزینه‌ای ندارد و رایگان شده است.