انسداد پل احمدآباد مستوفی

انسداد پل احمدآباد مستوفی

این مسیر بدلیل اختلاف سطح‌های زیاد و خرابی روکش آسفالت و همچنین نداشتن حفاظ ایمنی در حاشیه کناری راه مسدود شده بود تا از وقوع تصادفات احتمالی پیشگیری شود.